Etterlater ingen spor

Vi har omfavnet Leave No Trace-etoset og tar til orde for at gjestene våre skal gjøre det samme. Leave No Trace Ireland er et nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner med interesse for å fremme ansvarlig rekreasjonsbruk av friluftsliv. Ettersom et økende antall mennesker søker skjønnheten og begeistringen av friluftsliv, har denne bevegelsen blitt skapt for å sikre at vårt kollektive preg på miljøet og dets naturlige prosesser ikke også øker.

 

Burren Ecotourism Network

BEN er et nettverk av reiselivsbedrifter som jobber sammen for å promotere 'The Burren & Cliffs of Moher Geopark' som en ledende bærekraftig besøksdestinasjon, feiret for høye standarder innen besøksopplevelse, bevaring og læring. Burren Ecotourism Network og Geoparken har hatt et spesielt forhold siden 2008, da Burren Connect-prosjektet først startet etableringen av nettverket. De to organisasjonene jobber nå i partnerskap og er forpliktet til å fremme ansvarlig turisme som tar vare på miljøet og forbedrer lokalbefolkningens velvære.