Lämna inga spår

Vi har anammat Leave No Trace-etos och förespråkar för våra gäster att göra detsamma. Leave No Trace Ireland är ett nätverk av organisationer och individer med intresse av att främja en ansvarsfull rekreationsanvändning av friluftsliv. I takt med att allt fler människor söker skönheten och upphetsningen av friluftsliv, har denna rörelse skapats för att säkerställa att vår kollektiva prägel på miljön och dess naturliga processer inte också ökar.

Burren Ecotourism Network

BEN är ett nätverk av turistföretag som arbetar tillsammans för att främja 'The Burren & Cliffs of Moher Geopark' som en ledande hållbar besöksdestination, hyllad för höga standarder inom besöksupplevelse, bevarande och lärande. Burren Ecotourism Network och Geoparken har haft en speciell relation sedan 2008, när Burren Connect-projektet först startade etableringen av nätverket. De två organisationerna arbetar nu i partnerskap och är engagerade i att främja ansvarsfull turism som bevarar miljön och förbättrar lokalbefolkningens välbefinnande.

2 1 2 leave no trace principles image